Construction Projects

  • No.1 Gough Hill Road, The Peak, Hong Kong
  • No.93 Repulse Bay Road
  • Anfield International School, Shatin, N.T., Hong Kong
  • No.64 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
  • No.2-6 Fui Yiu Kok Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong